Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 4 299,00 zł

Opis inwestycji