Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni do kuchni w sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 500,00 zł

Opis inwestycji