Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zamiatarka Marathon (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 60 000,00 zł

Opis inwestycji