Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zamontowanie monitoringu przy budynku DDP i Żłobka Błotnicy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 11 691,15 zł

Opis inwestycji