Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zamontowano monitoring na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 12 072,45 zł

Opis inwestycji