Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Żłobek i Dzienny Dom Seniora (Budowa, przebudowa, dostosowanie oraz wyposażenie dawnej sali wiejskiej w Błotnicy

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 6 302 871,11 zł

Opis inwestycji